GCZ9
BKE8
CHA4
GCZ8
LIO7
HSA3
HSA6
BKE1
GCZ4
RAP1
THU3
WP12
MUR3
BTZ2
GCZ1
BKE3
HSA2
RAP1
LIO6
WP15
GCZ2
RAP1
RAP2
WP1
LIO9
HSA5
THU1
WP17
GCZ8
LIO9
CHA4
HSA3
LIO7
GCZ8
WP111
BTZ2
MUR3
THU6
GCZ7
MUR4
LIO10
WP13
HSA6
RAP3
CHA5
HSA0
GCZ4
RAP3
HSA5
CHA2
CHA9
MUR1
WP17
GCZ4
HSA4
LIO11
CHA0
GCZ7
BTZ5
LOK6
BKE2
HSA8
LOK1
THU8
BAR2
BTZ7
HSA6
CHA1
BKE5
RAP7
WP24
LOK8
CHA1
BKE3
RAP2
HSA7
THU7
WP24
LOK4
BAR4
LIO2
CHA5
MUR3
WP16
GCZ6
HSA6
HSA6
WP4
CHA0
WP2
HSA9
WP11
MUR3
LIO8
CHA1
WP2
CHA6
GCZ6
WP3
CHA2
GCZ7
LIO3
WP15
CHA5
HSA7
MUR2
WP22
BTZ6
THU9
BAR8
BTZ7
THU14
BAR6
WP21
BAR1
WP15
HSA2
GCZ4
WP22
THU6
RAP5
BKE4
HSA3
GCZ0
RAP4
CHA7
HSA4
BAR3
CHA14
MUR3
HSA4
GCZ3
CHA6
HSA4
WP3
GCZ4
CHA7
WP23
GCZ9
CHA3
WP0
HSA3
MUR4
THU3
LIO9
CHA7
HSA3
BKE8
MUR3
LIO12
BTZ3
HSA9
THU4
CHA9
GCZ6
BAR1
BKE7
CHA3
GCZ3
HSA2
WP3
RAP12
LOK4
WP17
CHA6
RAP8
BKE9
WP1
LOK3
HSA7
BTZ3
WP19
BTZ3
LOK9
WP12
HSA3
BAR2
LOK9
THU3
WP21
WP24
MUR6
LIO6
THU3
WP0
BKE3
BAR7
BTZ4
RAP1
GCZ7
WP15
GCZ3
RAP6
WP3
BKE3
GCZ7
GCZ9
BTZ3
WP19
BAR5
LOK4
GCZ10
GCZ0
WP1
WP27
LIO9
GCZ4
BKE1
arrow

#SBS League Finals

SBS WOMAN LEAGUE FINAL

Swiss Beach Soccer Women League Final Games

Event: 17.08.2019 FINAL SPIEZ (ZONE B)
Start: 09:45 17.08.2019See all matches

SBS MEN LEAGUE FINAL

Swiss Beach Soccer Men League Final Games

Event: 17.08.2019 FINAL SPIEZ (ZONE B)
Start: 12:15 17.08.2019See all matches